Zdravstveno osiguranje

Obaveštavamo Vas da osiguranici republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) kao i osiguranici vojnog zdravstvenog fonda mogu kod nas dobiti slušne aparate na recept.