Charismo 2c

Za aktivan život i najbolju prikrivenost aparata pomoću najmodernijih tehnologija.

Ako niste još spremni za slušni aparat, onda je ova familija aparata za vas. Charismo 2c je malecki, kompaktan aparat sa prijemnikom direktno u uhu koji je savršen za one koji traže najnovije tehnologije i najbolju prikrivenost aparata. Charismo 2c zadovoljava potrebe visoko performantnih, aktivnih ljudi i obezbeđuje prirodno zvučno iskustvo u teškim zvučnim situacijama.

Charismo 2c primenjuje TwinCore tehnologiju – veliki skok napred u tehnologiji slušnih aparata. TwinCore obezbeđuje rezoluciju obrade zvučnih signala koja je duplo veća od većine drugih proizvoda na tržištu danas. U kombinaciji sa najmodernijim algoritmima obrade zvuka dobija se najbolje moguće razumevanje govora i najveća moguća ugodnost korišćenja.

Ispod su navedene karakteristike ove familije slušnih aparata. Neke karakteristike mogu varirati od modela do modela; za detaljnije informacije možete da nas posetite na nekoj od naših lokacija ili da nam se javite telefonom ili elektronskim putem.

Karakteristike

HD usmeravanje (HD Directionality)

HD usmeravanje kombinuje najbolje mehanizme uklanjanja buke i usmerenog (direkcionog) snimanja zvuka kako bi obezbedilo izvanredan nivo razumljivosti u najizazovnijim zvučnim okruženjima – sa manje napora i zamora pri slušanju.

HD mikrofon (HD Microphone)

Obradom zvuka korišćenjem do 36 kanala, HD mikrofon omogućava detaljno prilagođavanje performansi što vodi boljem eliminisanju neželjene buke.

HD opseg (HD Bandwith)

Najrealističnije HiFi iskustvo slušanja. Rexton proizvodi sa HD opsegom obrađuju signale u opsegu 10kHz, pružajući prirodan zvuk i razumljivost govora.

Automatski fokus 360° (Automatic Focus 360°)

Nadmašuje mogućnosti tradicionalnih direkcionih (usmerenih) mikrofona kako bi pojačao dominantan signal govora čak i ako dolazi sa strane ili od iza osobe sa slušnim aparatom. Jasnije ćete čuti nekoga ko govori dok sedi na zadnjem sedištu automobila ili korača pored vas. Novi režim rada u kolima omogućava automatsko prebacivanje u fokus 360 način rada radi obezbeđivanja najveće pogodnosti.

Fino usmeravanje (Soft Level Focus)

Neprekidno prilagođava nivo usmerenja kako bi buka koja dolazi iz mikrofona bila niža od buke iz okruženja. Ovo obezbeđuje dokazane prednosti usmerenja čak i u manje bučnim okruženjima.

Pametni automatski menadžer okruženja (Smart Automatic Environment Manager)

Automatski razaznaje trenutnu zvučnu situaciju i uključuje ili isključuje ugrađene mehanizme kako bi pomogao u savladavanju izazova pred Vama. Automatski menadžer okruženja identifikuje šest okruženja sa visokom efikasnošću, prepuštajući većinu posla slušnom aparatu, dok Vi uživate u lakom slušanju.

2c sprečavanje povratne sprege (2c Feedback Preventer)

Precizno, temeljno i brže nego ranije, oslobađa vas neprijatne i neugodne povratne sprege (pištanja) pre nego što ga Vi ili bilo ko drugi čujete.

2c automatska redukcija buke (2c Automatic Noise Reduction)

Sistem za automatsku redukciju buke analizira dolazne signale u realnom vremenu i izoluje ometajuće pozadinske zvuke od važnih govornih signala. Govor se pojačava, dok se pozadinska buka smekšava, kako biste mogli da uživate u slušanju sa manje uloženog napora.

SecureTec Nano premaz (SecureTec Nano Coating)

Za najbolju pouzdanost i zaštitu, okvir i elektronika Charismo 2c familije slušnih aparata su u potpunosti premazani rado zaštite od vlage i prljavštine. Ovo rezultuje aparatom koji je u potpunosti premazan kako bi se obezbedila ultimativna zaštita od vlage, znoja i korozije.

C-Grid sistem za zaštitu od voska (C-Grid Wax Protection System)

Prijemnici slušnih aparata mogu da budu oštećeni od strane ušnog voska koji može da se nakupi i stvrdne, blokirajući zvuk i oštećavajući unutrašnje komponente aparata. Rekstonova C-Grid zaštita od voska je lak za korišćenje i cenovno pogodan način zaštite Vašeg slušnog aparata.

SecureTec zapečaćen konektor (SecureTec Connector Seal)

Gumeni pečat onemogućava ulazak vlage i prljavštine u konekcione tačke prijemnika.