Onlajn test sluha predstavlja jednostavan način za proveru Vašeg sluha koji će vam omogućiti uvid u potencijalni gubitak ili degradaciju sluha u najranijem mogućem trenutku. Onlajn test nije zamena za pravi test sluha, ali može da posluži za sledeće namene:

  • za proveru toga da li imate dobar sluh; audiogram koji dobijete možete da snimite i poredite sa budućim
  • za proveru da li se vaš nivo sluha vratio u normalu posle nekog većeg opterećenja, kao što je izuzetno glasan koncert
  • za praćenje promena u sluhu kroz vreme
  • za proveru sumnji u pogledu toga da li imate oštećenje sluha
  • za samostalno praćenje nivoa oštećenja sluha nakon posete stručnjaku
  • za proveru performansi Vašeg slušnog pomagala

U nastavku su detaljno opisani koraci koji su obuhvaćeni ovim testom. Takođe, obratite pažnju na sledeće:

  • Ovaj test nije zamena za pravi test sluha. Ukoliko mislite da postoji mogućnost gubitka sluha kod Vas, možete u bilo kom trenutku uraditi besplatan test sluha na nekoj od naših lokacija.
  • Neki od zvukova koji se koriste na onlajn testu mogu da budu jako glasni i štetni, pogotovo ukoliko koristite slušalice. Pažljivo pratite navedene korake testa.
  • Poželjno je da test radite u što tišem okruženju, sa što kvalitetnijim slušalicama (ili zvučnicima).

Prvi korak – podešavanje zvuka na vašem računaru

Kliknite dugme sa desne strane da čujete audio zapis za podešavanje zvuka. Potrebno je da pojačate ili stišate zvuk na svom računaru na takav način da zvuk koji čujete bude isti kao kada trljate svoje šake direktno ispred svog nosa. Ako se ovi zvuci poklapaju, spremni ste za prelazak na sledeći korak testa. Napomena: iako je preporučeno da koristite slušalice tokom ovog testa, u trenutku kada budete trljali šakama skinite slušalice kako vam one ne bi utišavale zvuk koji čujete.

Ako u ovom koraku imate problema da čujete zvuk trljanja svojih šaka, imate značajno oštećenje sluha i nema potrebe da radite ostatak ovog testa.

 

Drugi korak – testiranje sluha

Pre početka izrade testa, preporučuje se da obezbedite najtiše moguće okruženje i da koristite slušalice umesto zvučnika. Ukoliko posedujete blaži nivo oštećenja sluha, možda nećete moći precizno da ga izmerite usled pojedinih zvukova iz okruženja kao što je zujanje računara. Jačinu zvuka na zvučnicima ili slušalicama ne smete da dirate tokom izrade testa, već treba da ostane na istom nivou na kojem ste je podesili u prethodnom koraku.

Procedura je sledeća – sa desne strane imate niz dugmića za puštanje zvukova različite visine i jačine. Potrebno je da krenete od gornjeg levog dugmeta i klikćete dugmiće ispod njega, redom, jedno po jedno, dok ne čujete (jedva) zvuk. Kada čujete zvuk, potrebno je da prestanete sa kliktanjem dugmića u prvoj koloni i vratite se na vrh druge kolone. Zatim ponavljate proceduru – klikćete na dugmiće iz druge kolone dok ne čujete zvuk, te prelazite na treću i tako do prelaska svih šest kolona. Kada ovo uradite, možete da pređete na treći i poslednji korak testa.

Ukoliko niste sigurni, svaki zvuk možete pustiti više puta klikom na isto dugme. Zvukovi na samom vrhu su skoro nečujni i za osobe sa dobrim sluhom, a potrebno je da se pazite zvukova pri dnu koji su namenjeni osobama sa teškim oštećenjem i mogu biti preglasni za osobe sa relativno normalnim sluhom. Poslednje dugme koje kliknete u nekoj koloni određuje nivo vašeg sluha za visinu zvuka iz te kolone.

Ukoliko koristite slušalice, preporučuje se da uradite test dva puta – jednom za levo, a jednom za desno uho, tako što ćete namestiti svoje slušalice da se zvuk čuje samo u levoj ili samo u desnoj slušalici. Kada uradite test jednom, možete preći na treći korak i poslati nam svoj rezultat, a onda se vratiti i uraditi ga ponovo, i poslati nam i rezultat za drugo uho.

Skoro nečujno
           
           
Tiho
           
           
           
           
Glasnije
           
           
           
           
VEOMA GLASNO
           
           

Treći korak – pregled ličnog audiograma

Ukoliko ste završili test, odnosno prošli kroz sve kolone, sa desne strane bi trebalo da vam se pojavi kompletiran audiogram. Ovaj audiogram je sličan onima koje biste dobili pri radu sa stručnjacima, i obeležava najtiše zvuke koje možete da čujete na različitim frekvencijama. U idealnom slučaju, svih šest plusića na audiogramu bi trebalo da se nalazi negde pri njegovom vrhu, u blizini nule. Ukoliko se neki od plusića nalaze u sredini ili dnu audiograma, verovatno je postojanje nekog stepena oštećenja sluha.

Ukoliko želite da radite test ponovo, možete da kliknete na opciju „očisti audiogram“ sa desne strane. Možete da vidite u kakvom odnosu je vaš sluh sa pojedinim zvucima (govorom, cvrkutom ptica, bukom) klikom na opciju „prikaži dodatne informacije“.

Vaše ime (obavezno)

Vaš broj telefona ili e-pošta (obavezno)

Opciono objašnjenje (da li želite tumačenje, preporuku aparata, podešavanje kupljenog aparata, itd.)