Oštećenje sluha je opšte rasprostranjen zdravstveni problem!

Oko 80% ljudi sa slušnim problemima imaju oštećenja na oba uha (binauralni sluh) i susreću se sa mnoštvom problema u svakodnevnom životu, kao što su:

 • Poteškoće pri određivanju pravca iz koga dolazi zvuk
 • Problem u komunikaciji na bučnim mestima
 • Teško raspoznavanje reči i konstantna potreba za ponavljanjem reči sagovornika
 • Pogoršanje sluha koje vodi ka izolaciji od okruženja

Izolacija često vodi u depresivna stanja sa svim propratnim efektima kao što su značajni sociološki i finansijski izdaci društva. Zbog toga pravovremena upotreba slušnih pomagala omogućava ljudima da nastave svoj život na uobičajen, normalan način uz socijalnu interakciju i isključuje permanentno otuđenje i nerazumevanje.

Imate oštećen sluh, nema razloga za brigu, niste sami!

U većini zemalja više od 10% ukupne populacije ima oštećen sluh.
Neki ljudi su neodlučni u prihvatanju slušnih aparata zbog različitih predrasuda, što ih kasnije vodi u izolaciju.
Evo nekih tipičnih primera:

 • Ja bih znao da imam ikakav problem sa sluhom
 • Slušna pomagala ne funkcionišu
 • Ne želim da nosim slušni aparat zato što se puno vidi i teško postavlja
 • Slušna oštećenja su retka

A evo i činjeničnog stanja:

slika1

Ja bih znao da imam ikakav problem sa sluhom

Gubitak sluha polako napreduje, iz godine u godinu. Većina ljudi nije svesna svog oštećenja dok ih familija i prijatelji ne upozore. Pojedinci se ljute na to saznanje i odbijaju da prihvate činjenice.

slika-5

Ne želim da nosim slušni aparat zato što se puno vidi i teško postavlja

U prošlosti, slušni aparati su bili veoma upečatljivi iza uha a tadašnja tehnologija nije omogućavala jasno definisano razdvajanje željenog zvuka od buke. Razumevanje zvuka u bučnom okruženju bilo je vrlo otežano što je ujedno smanjivalo i efikasnost samih aparata. Današnja digitalna tehnologija sa sofisticiranim mikročipovima i umanjenim pojačalima omogućila je aparate izuzetnih performansi, malih dimenzija, iza uha ili kompletno u uhu, sa neverovatnim performansama!

slika-3

Ne mogu normalno da živim sa oštećenjem sluha

Istraživanja su pokazala da osoba sa oštećenim sluhom, bez slušnog aparata ne može da funkcioniše u normalnom okruženju, okreće se raznim vidovima izolacije, gubi kontakt sa okruženjem i lagano tone u depresiju. U svakom slučaju bolje je čuti šta sagovornik ima da kaže iz prvog puta nego tražiti od njega da ponavlja šta je rekao.

slika-4

To je problem koji isključivo imaju stariji ljudi

Više od 10% ukupne populacije ima oštećen sluh! Gubitak ili oštećenja sluha su univerzalna i pogađaju sve starosne grupe i oba pola.

Sve ove predrasude utiču na kvalitet i uživanje u svakodnevnom životu. Zbog ovih činjenica bitno je odreagovati pravovremeno i rešiti problem na najbolji mogući način!

Uzroci

Oštećenja sluha se razvijaju sporo, vremenom. Često se oštećenja primete u poodmaklim fazama posle višegodišnjeg zanemarivanja. Sluh može biti oštećen na sledeće načine:

 • Prirodni proces starenja
 • Konstantno izlaganje glasnim zvukovima
 • Bolest
 • Trovanje lekovima
 • Povrede
 • Genetski problemi
 • Nasledni faktori

Slušne tegobe se često vezuju za godine. Kao i vid, sluh slabi godinama. Osobama starijim od 50 godina preporučuje se test sluha – audiometrija kao jedan od aspekata generalnog ispitivanja zdravlja.