Audiometrija je bezbolan, udoban i pouzdan test vašeg sluha na različitim frekvencijama kao i tonova različite jačine. Ukoliko se  utvrdi oštećenje sluha, rezultat testa pokazaće tip i intenzitet oštećenja kao i potrebu za slušnim pomagalom. Rezultat izvršenja audiometrijskog testa se zove audiogram. Audiogram se koristi za određivanje najmekših zvukova koje osoba može da čuje i grafički prikaz stepena oštećenja sluha. Količina informacija sadržanih u audiogramu može da varira, a na ovoj stranici je dat pregled njegovih osnovnih elemenata.

Glavni deo podataka na audigoramu se dobija testiranjem pomoću slušalica i tonova različitih frekvencija. Tokom testiranja, osobi koja se testira se puštaju tonovi koji po visini variraju od dubokih do visokih, a po jačini od glasnih do tihih. Na audiogram se onda beleži koje tonove je testirana osoba čula a koje ne. Izmerene frekvencije (visine tona) su prikazane na horizontalnoj osi, a izmerene jačine zvuka u decibelima na vertikalnoj osi. Iksevima (X) se označava najtiši ton koji je osoba čula na levom uhu, a oksevima na desnom.

Audiogram koji prikazuje očuvanu čujnost niskih tonova, a teže oštećenje srednjih i visokih

Audiogram može da sadrži i dodatne informacije koje nisu prikazane na grafiku. Ove informacije dodatno opisuju način rada uha testirane osobe, ali se ne koriste u programiranju slušnih pomagala. Ove informacije mogu da obuhvataju:

Bone Conduction  Pokazuje odziv unutrašnjeg uha i pomaže u utvrđivanju da li je gubitak sluha perceptivne ili konduktivne prirode.
Air Conduction Pokazuje odziv unutrašnjeg uha na zvuk koji se prenosi vazduhom
Most Comfortable Level (MCL) Jačina zvuka u decibelima koja je testiranoj osobi najprijatnija za slušanje u tihom okruženju.
Uncomfortable level (UCL) Jačina zvuka u decibelima koja je testiranoj osobi neprijatno glasna.

Koristeći informacije sa audiograma, moderni slušni aparati se mogu programirati da pojačavaju pojedine frekvencije zvuka više od drugih kako bi se najbolje prilagodili osobi koja ih nosi. Ukoliko planirate da kupite slušni aparat, možete preduzeti sledeće:

  • Ukoliko nemate audiogram ili želite da imate što svežiji audiogram kako bi Vaš slušni uređaj bio najbolje prilagođen Vašim potrebama, možete uraditi besplatan test sluha na nekoj od naših lokacija. Pre dolaska na test nam se možete javiti telefonom ili slanjem poruke na stranici Kontakt, a sve naše lokacija možete naći na stranici Lokacije.
  • Ukoliko imate audiogram, možete nam ga poslati korišćenjem forme u dnu ove stranice. U ovom slučaju je potrebno da imate audiogram u nekom obliku na svom računaru.
  • Kao privremeno rešenje, možete uraditi naš onlajn test sluha. Ovaj test generiše jednostavan audiogram koji nam možete poslati, ali ne treba ga smatrati zamenom za audiometrijski test izveden u prisustvu profesionalaca. Onlajn test se može koristiti samo kao grub uvid u nivo oštećenja sluha.


Forma za slanje audiograma

Vaše ime (obavezno)

Vaš broj telefona ili e-pošta (obavezno)

Opciono objašnjenje (da li želite tumačenje, preporuku aparata, podešavanje kupljenog aparata, itd.)

Izaberite datoteku sa vašim audiogramom: (obavezno)