Kako čujemo

Kako čujemo

Da bi shvatili oštećenje sluha, treba da shvatimo kako slušanje funkcioniše. Uvo je čudesan organ koji može da prepozna zvukove od jedva čujnih do veoma glasnih i da odredi pravac izvora zvuka sa neverovatnim stepenom tačnosti.

Pročitaj više…

O oštećenju sluha

Oštećenje sluha je opšte rasprostranjen zdravstveni problem.  Oko 80% ljudi sa slušnim problemima imaju oštećenja na oba uha (binauralni sluh) i susreću se sa mnoštvom problema u svakodnevnom životu.

Pročitaj više…

O oštećenju sluha
Audiogram

Vrste i stepen oštećenja sluha

Oštećenju sluha mogu doprinositi različiti uzroci i faktori, od kojih se neki mogu izbeći a neki ne. Gubitak sluha može biti postepen ili iznenadan. Postepen gubitak sluha je ponekad teško otkriti, ali prvi znaci obično uključuju teškoće u praćenju razgovora u okruženjima koja karakteriše srednji nivo pozadinskog šuma, probleme u razumevanju viših tonova (npr. dečijih glasova) i potrebu za pojačavanjem zvuka na TV uređajima.

Pročitaj više…

Razumevanje govora

Obično osobe sa oštećenjem sluha postepeno gube male količine slušne osetljivosti tokom godina, gubeći prvo osetljivost u pogledu visokih i srednjih tonova, a održavajući približno normalnu osetljivost kod niskih tonova. Osobe sa ovakvim oštećenjem sluha gube svoju prirodnu sposobnost da čuju frekvencije koje služe za razlikovanje pojedinih samoglasnika. Nerazumevanjem jednog slova u govoru, gubi se razumevanje čitavih reči i stiče utisak da sagovornici ne govore jasno.

Pročitaj više…

Razumevanje govora
audiogram_image_large

Audiogram

Audiogram se koristi za određivanje najmekših zvuka koje osoba može da čuje i grafički prikaz stepena oštećenja sluha. Koristeći informacije sa audiograma, moderni slušni aparati se mogu programirati da pojačavaju pojedine frekvencije zvuka više od drugih kako bi se najbolje prilagodili osobi koja ih nosi. Ukoliko planirate da kupite slušni aparat, možete nam poslati svoj audiogram kako bismo podesili aparat, ili doći na besplatno testiranje i izradu audiograma.

Pročitaj više…

Test sluha

Onlajn test sluha predstavlja jednostavan način za proveru Vašeg sluha koji će vam omogućiti uvid u potencijalni gubitak ili degradaciju sluha u najranijem mogućem trenutku. U pitanju nije zamena za pravi test sluha, ali može poslužiti kao provera trenutnog stanja Vašeg sluha. Možete nam poslati rezultat vašeg testa ukoliko Vam treba savetovanje ili preporuka u pogledu kupovine slušnog aparata.

Uradi test…

Test sluha